Toe aan verfrissing?

Wij zoeken een ervaren en sprankelende professional

 

WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) is de drinkwaterproducent en -leverancier voor de provincie Limburg. WML maakt en levert jaarlijks 72 miljard liter fris, helder en betrouwbaar drinkwater aan circa 530.000 huishoudens en 15.000 bedrijven in Limburg. Kwaliteit, gemak, lage kosten, betrouwbaarheid en service staan voorop als het om ons product en onze diensten gaat. We ontwikkelen innovatieve producten en diensten voor de zakelijke markt en we zijn nauw betrokken bij waterprojecten in ontwikkelingslanden. WML is een ambitieuze organisatie en werkt met goed opgeleide vakmensen en moderne technologieën. Onze uitdaging is het garanderen van de drinkwaterkwaliteit en -levering voor alle Limburgers, nu en in de toekomst. Om dat te bereiken, investeren we in behoud en ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Aangezien dit een traject van jaren is, bieden we onze medewerkers veel ontwikkelmogelijkheden en een uitgebreid pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Om onze ambities invulling te kunnen geven, zijn we op zoek, naar een enthousiaste:

 

Medewerker Toezicht & Beheer Terreinen

Startdatum: z.s.m. | 1,0 fte | Vacaturenummer: K&O.O&I.2018.03

 

Algemeen

De Medewerker Toezicht en Beheer terreinen draagt zorg voor vakinhoudelijke voorbereiding en begeleiding van de uitvoer van het beheer van terreinen. Houdt toezicht op de uitvoering van de (onderhouds-) werken en de naleving van de overeenkomst (bestek) tussen opdrachtgever(s) en aannemer(s). Levert een inhoudelijke bijdrage aan het beheer van de terreinen. Ditalles teneinde een duurzame bescherming van de WML-gronden te borgen en de kwaliteit van de grondstof te verzekeren.

 

Kernactiviteiten

 • Bewaakt de kwaliteit van uitvoering van het reguliere  natuur- en terreinbeheer door derden, conform RAW terrein-onderhoudsbestekken.
 • Zorgt voor zelfstandige en efficiënte vakinhoudelijke voorbereiding en begeleiding van de realisatie en nazorg van niet-reguliere werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van terreineigendommen. Rapporteert aan de Coördinator Terreinbeheer & Grondzaken en Teamleider Onderhoud.
 • Voert zelfstandig flora en fauna onderzoek uit op WML-terreinen betreffende bos- en natuurontwikkeling en in het kader van de Wet Natuurbescherming, zoals een ecologische quickscan en bosinventarisatie.
 • Houdt toezicht op het juiste gebruik van de WML-eigendommen, is aanspreekpunt voor operationele zaken.
 • Coördineert en controleert in opdracht van de Provincie Limburg de werkzaamheden in het kader van de Omgevingsverordening Limburg m.b.t. aanduiding milieubeschermingsgebieden.
 • Zorgt voor de afhandeling van milieu-incidenten in waterwingebieden.
 • Levert een bijdrage aan projecten m.b.t. het gebruik  en beheer van de WML-terreinen, rekening houdend met de gegeven randvoorwaarden.
 • Voert administratieve taken (o.a. SAP) op het vakgebied van Terreinbeheer & Grondzaken voor WML en samenwerkingsverbanden uit.
 • Houdt vaktechnische kennis bij door relevante ontwikkelingen en opleidingen binnen het vakgebied te volgen, deelt deze kennis binnen WML en zorgt voor praktische toepassingen ervan.

 

Opleiding, werkervaring en competenties

 • Je bent in het bezit van een afgeronde, bij Nederlandse wet erkende MBO4-opleiding op het gebied van cultuurtechniek en/of bos- en natuurbeheer. (bijvoorbeeld MBO4 ‘tuin, park & landschap’  of ‘bos- en natuurbeheer’).
 • Je hebt minimaal 1-3 jaar aantoonbare relevante werkervaring in een vergelijkbaar werkveld c.q. omgeving.
 • Je hebt kennis over en ervaring met RAW bestekken en Arcgis.
 • Je hebt het vermogen om gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig te werken, met oog voor detail, gericht op het voorkomen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans werk.
 • Je weet structuur aanbrengen in het uit te voeren werk, gericht op het efficiënt omgaan met beschikbare tijd, middelen en mensen, nu en in de toekomst.
 • Je bouwt en onderhoudt (in- en externe) contacten die (op lange termijn) nuttig zijn.

 

Overige informatie

 • De standplaats voor deze functie is flexibel.
 • De startdatum z.s.m.
 • Een pre-employmentscreening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Heb je nog vragen?

 • Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met Jos Knols, Teamleider Onderhoud , via e-mail j.knols@wml.nl of via het telefoonnummer 043 - 880 8371.
 • Voor procedurele en arbeidsvoorwaardelijke vragen kan contact opgenomen worden met Bianca Willemsen-Buskens, Adviseur HRM, via email b.willemsen-buskens@wml.nl of via het telefoonnummer 043 - 880 8350.

 

Interesse?

Je kunt reageren via www.wml.nl, klik op “Werken bij WML” en klik dan door naar de vacature. Stuur via het digitale reactieformulier je motivatiebrief en CV uiterlijk 23 maart 2018 naar WML. De eerste gespreksronde vindt plaats op 28 maart 2018, in de middag. Gelieve hiermee rekening te houden.

 

 

 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld