Ben jij die ervaren projectleider die affiniteit heeft met de landbouwsector?

Projectleider/ Adviseur Water (beleidsadviseur C)
32,4 uur per week, locatie: Tiel

De afdeling Plannen zorgt voor de inbreng van de belangen van het waterbeheer, waterkeringen en de water­keten in de planvorming van anderen, zoals provincie, rijk en gemeenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de watertoets voor alle ruimtelijke plannen. De afdeling is tevens verantwoor­delijk voor het ontwikkelen van gebiedsgerichte plannen, waaronder primaire en regionale waterkeringen, stedelijke waterplannen en plannen voor natuur­vriendelijke oevers, ecologische verbindingszones en waterbergingsgebieden. Hierbij zorgt de afdeling er ook voor dat deze plannen in beeld komen bij belanghebbenden. In deze plannen speelt de klimaatontwikkeling en de daaruit voortkomende opgaven een belangrijke rol. Verder ontwikkelt de afdeling operationeel beleid en adviseert ze vanuit het vakgebied bij de ontwikkeling van het waterschapbeleid voor water­syste­men, waterkeringen en waterketen.

De afdeling Plannen bestaat uit de teams Plannen-Oost, Plannen-Midden en Plannen-West. Binnen de afdeling Plannen zijn ruim 50 medewerkers werkzaam.

Vanwege het vertrek van één van de collega’s zijn we binnen team Plannen-Oost op zoek naar een nieuwe collega, die als projectleider de planvorming van diverse watersysteemprojecten gaat trekken en als adviseur meedenkt met projectideeën die vanuit de agrarische sector worden ingediend (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).
 
Functieomschrijving
Als projectleider/adviseur houd je je bezig met:

 • Het leidinggeven aan planvormingsprojecten in het landelijk gebied, gericht op de uitvoering van maatregelen ter verbetering van waterkwaliteit en ecologie (Europese Kaderrichtlijn Water).
 • Het begeleiden van adviesbureaus met betrekking tot onderzoeken en opdrachten.
 • Het opstellen van waterplannen voor stedelijk gebied en de daarmee samenhangende uitvoeringsplannen en het begeleiden en coördineren van de uitvoering daarvan (projectleiding).
 • Het adviseren over projectideeën die door de agrarische sector worden ontwikkeld en ingediend voor subsidietoekenning (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, DAW).
 • Het beoordelen van de ingediende projecten/ subsidieverzoeken DAW en het proactief meedenken tijdens de uitvoering van de DAW-projecten door de agrariërs.
 • Het aansturen van het proces Stimuleringsregeling aanleg Natuurvriendelijke oevers.
 • Het leveren van een bijdrage aan beleidsvorming en implementatie daarvan met name op het gebied van waterkwaliteit in relatie tot de agrarische- en glastuinbouwsector.


Functie-eisen
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een betrokken, bekwame en betrouwbare adviseur/ projectleider met de volgende achtergrond:

 • Je beschikt over een hbo-werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding, met specifieke kennis van waterkwaliteit en duurzame landbouw.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van planvormingsprojecten gericht op de uitvoering van maatregelen.
 • Je hebt kennis van watersystemen, ecologie, waterkwantiteit en waterkwaliteit en projectmanagement (bijvoorbeeld IPMA).
 • Je werkt nauwkeurig en kan de informatie goed analyseren en op basis hiervan proactief en overtuigend handelen.
 • Je hebt affiniteit met de agrarische sector en bent in staat om verbindingen te leggen tussen de theorie en praktijk van waterkwaliteit en om vanuit verschillende oogpunten te kijken naar de waterkwaliteitsproblematiek en de verantwoordelijkheden daarin helder te benoemen.
 • Je bent flexibel en in staat om zowel zelfstandig, maar ook als teamspeler inhoud te geven aan deze functie.
 • Je hebt oog voor de klant (collega’s, burgers, adviseurs) en staat voor de afgesproken kwaliteit.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en combineert je theoretische kennis met een praktische toepassing hiervan.
 • Voortgangsbewaking, flexibiliteit, overtuigingskracht, creativiteit, probleemanalyse en plannen en organiseren zitten je in het bloed.
 • Je beschikt verder over de volgende kerncompetenties klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken.


Over Waterschap Rivierenland
Werken bij Waterschap Rivierenland is werken aan de leefbaarheid in het rivierengebied. Dit doen we voor het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Samen werken we aan goed waterbeheer, nu én in de toekomst, vanuit ons kantoor in Tiel en in een werkomgeving die zich kenmerkt door verantwoordelijkheid, betrokkenheid en openheid. Als werkgever vinden we het belangrijk dat onze medewerkers tevreden zijn en met plezier naar het werk komen. Dit wordt gerealiseerd door de betrokkenheid bij de inhoud van het werk, de ontwikkelingsruimte en de eigen verantwoordelijkheden die we je geven.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 2.890,- en € 4.014,- bij een werkweek van 36 uur (schaal 10), waarbij de inschaling plaatsvindt op basis van de meegebrachte kennis en ervaring. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder verlof. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan uiterlijk op 30 mei 2017 via het online sollicitatieformulier. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 9 juni 2017.

Contactpersoon
Als je meer informatie over de functie wilt, kun je contact opnemen met Henk Peterse (hoofd afdeling Plannen, telefoon 0344 64 91 50) of Erik Riemersma (teamleider Plannen-Oost, telefoon 0344-64 92 22). Of kijk op www.waterschaprivierenland.nl voor meer informatie.
 
Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.