Excursies

 

 

VVA excursie Vismigratie

Op vrijdag 9 juni is de vva excursie Vismigratie

Aanmelden

Voor meer informatie en het programma, zie verder op de website

 

Water-, natuurbeleving en recreatie.                           

 

1. Presentatie over vismigratie op het traject Waddenzee – IJsselmeer (Het Natte Hart van Nederland) -  Overijsselse Vecht  en zijn bovenlopen in Nederland en Duitsland.

2. De visstand vertelt enorm veel over de kwaliteit van natuur en water.

3.  Vechtpark Hardenberg bezoeken we als voorbeeld.

 

Bekijk hier de Documentaire over vismigratie in Oost-Nederland

 

_________________________________________________________________________________

 

VVA Excursie Better Wetter

Op vrijdag 23 juni is de vva excursie Better Wetter

 

Aanmelden

 

In juni reizen we af naar Veenwouden voor Better Wetter.

Dit programma richt zich op een toekomstbestendig watersysteem voor het natte veenweidegebied van Noordoost Fryslân. Better Wetter is ondergebracht bij de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Onderwijs, onderzoek en ondernemers werken hierin samen aan projecten op het gebied van water, placekeeping, kringlopen en zorg. Vragen uit de regio staan hierbij centraal.

Tijdens de excursie bezoeken we de kenniswerkplaats en presenteren VHL-studenten landschapsarchitectuur hun ontwerpen voor het Bûtenfjild, gelegen ten noorden van Veenwouden. De studenten onderzoeken welke  knelpunten en kansen er zijn voor het vasthouden en schoonhouden van water vanuit ruimtelijk perspectief en maken een integraal masterplan met daarin keuzes voor de lange termijn .

 

Programma: volgt nog.

 

  

____________________________________________________________________________________

 

Netwerken

 

Netwerken bij Knoest in Afferden

De VVA organiseert een netwerkavond in de Regio Zuid op vrijdagavond 2 juni om 19:30 uur

  

Aanmelden

Welkom VVA-ers bij Knoest: Willy van Casteren en Angelique Zeelen.

 

We hebben een modern gemengd bedrijf op een terrein van ruim 4 ha. Voorheen was het een akker, nu vormen we het om naar een terrein waar natuur, landschap en nut verenigd worden. Willy is boomverzorger en neemt takken en hout mee naar huis. Hout wordt plank of balk, snoeihout wordt voer voor de geiten en verbeterd de zandbodem. Angelique geeft adviezen over groen en samen ontvangen we groepen op ons terrein. We laten mensen ervaren dat buiten zijn, geweldig is. De rest komt dan vanzelf.

 

Ons thema is doen en laten.

 

Wij vinden dat je met zo min mogelijk werk en geld veel kunt bereiken. Door vaak te laten en soms te doen.

Wij zetten daar graag met jullie op 2 juni een boom over op.

 

Voor wie wil overnachten, dat kan tegen een vergoeding in onze Mongoolse tent (zes persoons).