Algemene Ledenvergadering VVA Larenstein

 

Op vrijdag 24 november is de Algemene Ledenvergadering van VVA Larenstein.

 

Om 10.00 uur worden we ontvangen op het Fort aan de Buursteeg in Vergaderzaal de IJsvogel met een kopje koffie en appeltaart.

 

Vervolgens gaan we om 10.30 uur van start met de vergadering en sluiten deze af met een lunch in Restaurant Grebbelounge.

 

Om 13.30 uur gaan we in groepen door de expositie ruimte.

En om 14.15 uur staat er een gids klaar die ons een rondleiding zal geven op en over het Fort aan de Buursteeg.

 

Grebbelinie Bezoekerscentrum in Renswoude

 

Agenda Algemene Ledenvergadering VVA Larenstein

 

Ontvangst: 10:00 uur

 

Aanvang vergadering 10.30 uur.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Moment van stilte voor onze overleden leden
 5. Concept notulen ALV 18 april 2017
 6. Ontwikkelingen fusie Alumniverenigingen VVA Larenstein / Aristaeus
 • Inleiding
 • Presentatie Peter van Dongen
 1. Financiën en Media
 • Begroting 2018
 • Media
 • Personeel
 1. Activiteiten
 • Activiteiten 2018
 1. Alumni van het Jaar 2017
 2. Bestuurszaken:
  1. Aftreden bestuursleden
  2. Benoemen bestuursleden
   1. Voorzitter
   2. Regiozaken
   3. Secretaris
 1. Rondvraag
 2. Sluiting