ALV VVA-Larenstein 17 mei 2019

 

 

 

De “nieuwbouw” is jarig en viert dat met een feestje!

Op 17 mei vinden de ALV’s van VVA-Larenstein en Alumnivereniging Aristaeus plaats op VHL Larenstein.

u komt toch ook!

 

Na afloop bent u uitgenodigd voor een netwerkborrel met aansluitend een BBQ.

 

Programma 17 mei 2019

 

14:30 uur Inloop met koffie/thee en wat lekkers.

15:00 uur Aanvang ALV VVA-Larenstein en ALV Aristaeus (in verschillende ruimten).

16:00 uur Intermezzo

16:30 uur Netwerkborrel, rondleiding door gebouw en/of tuin en aansluitend een Buffet-BBQ.

 

 

Niet leden, bekenden en partners kunnen zich ook aanmelden. Aanmelden kan tot en met 13 mei a.s.

De kosten voor de BBQ bedragen €10,00, opgeven bij het VVA-bureau info@vva-larenstein.nl

 

 

 

 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering 17 mei 2019

 

Collegezaal D007 te Velp

 

14:30 uur Ontvangst met koffie en/of thee

15:00 uur Aanvang ALV

 

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Moment van stilte voor onze overleden leden I

5. Concept notulen ALV 27 november 2018 II

6. Financiën

- Resultaat 2018 III

- Begroting 2019 (herzien)

7. Samenwerking

- Hogeschool Van Hall Larenstein

- Stichting Arbeidsbemiddeling Velp

- Ing. D. J. Berkhoff fonds

- Stichting Steun

8. Fusie VVA Larenstein & Aristaeus

- Toelichting stand van zaken

9. Bestuur en organisatie

- Personeel

10. Activiteitenprogramma 2019 IV

11. Presentatie Community door Patricia de Vries

12. Rondvraag

13. Sluiting 16.00 uur

 

 

16:00 Aanvang netwerkborrel en aansluitend BBQ. Hier dient u zich voor op te geven bij het

          VVA-bureau, info@vva-larenstein.nl  Kosten bedragen €10,-- p/p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnus van het jaar 2018

De winnaar is  Harrie van Vugt

De Alumnus mocht een glazen award en een geldbedrag van €500,--, vrij te besteden, in ontvangst nemen.

 

Carriéredag 2018

De carriéredag van 2018 zit erop, een geslaagde dag met een record aantal bedrijven die op de beursvloer stonden. Mede een succes dankzij onze hoofdsponsor Eelerwoude en van der Tol, die zoals gebruikelijk de netwerkborrel en de dagprijs, te weten een cadeaubon voor 2 personen grotbiken en -hiken in Valkenburg, mogelijk maakte.

Het aantal studenten en afgestudeerden lag hoger dan de afgelopen jaren,  mede doordat de carriéredag ingeroosterd was en de terugkomdag van stagiaires op 5 oktober werd gepland. Hieronder volgt een kleine foto impressie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken

 

 


 

Vacatures

 


Trainees Vergunningverlener


 

 

Vacatures plaatsen?

 

 

terug ....