Aanmeldformulier lidmaatschap

 

Voornaam:*
Voorletters:*
Tussenvoegsel:
Achternaam:*
Geslacht:*
Geboortedatum:*
Straat:*
Huisnummer:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoon:*
Email:*
LinkedInprofiel:
Onderwijsinstelling:*
Indien andere onderwijsinstelling:
Opleiding:*
Studierichting:
Afstudeerjaar:*

Per jaar is de contributie € 50,00 voor leden en donateurs. Partners van VVA-leden en personen van 65 jaar of ouder betalen de helft hiervan. Genoemde bedragen gelden bij automatische incasso, anders geldt een toeslag van € 3,00. Als gekozen wordt voor handmatige betaling ontvangt u hiervoor een factuur.

Machtiging automatische incasso:
Bankrekening nr (IBAN):*
Opmerkingen::
Datum:*