Geschiedenis

Bij de start van de Heidemij cursus in 1903 (A-cursus voor bosbazen, werkbazen en boswachters en een B-cursus voor opzichters) werd tevens de basis gelegd voor een van de voorgangers van de VVA Larenstein. Alle 24 afgestudeerden van de eerste cursus besloten op 26 oktober 1905 de Vereniging van Oud-Leerlingen van den Cursus der Nederlandsche Heidemaatschappij op te richten.

Een belangrijke doelstelling van de Vereniging was de ontwikkeling van activiteiten in bij- en nascholing. De contributie in 1905, van twee gulden per jaar, wordt contant betaald.

Het motto in 1906 van de vereniging wordt: Helpt elkander, vacatures worden aan het bestuur doorgegeven, zodat elk lid daarvan naar behoefte kennis kan nemen, bijscholing op het vakgebied, leden dragen zelf de onderwerpen aan, voorlichting geven in bos- en landbouw.

De Vereniging Van Oud-Leerlingen ondervond veel goodwill van de Heidemij. Vanaf 1905 tot 1963 waren, behoudens in twee korte perioden, vijf van de zeven voorzitters in dienst bij de Heidemaatschappij. De groene medewerkers van de maatschappij kregen jarenlang twee extra verlofdagen als zij de jaarvergadering van de VVA bijwoonden.
 
Het hoofd van de cursus 'Pa Smits' hield gegevens bij over de bestemming van de gediplomeerden. Hij behartigde ook hun maatschappelijke en soms persoonlijke belangen. In 1963 werd ’Pa Smits’ opgevolgd door de heer A. Bierma, op het moment dat de Heidemij had besloten het bestuur van de BCS uit handen te geven.
 
In 1993 stijgt het ledenaantal tot 4000. Jongeren worden vooral lid om hun belangen te laten behartigen. Ouderen blijven vooral lid om vriendschapsbanden te bewaren. De VVA krant en de website spelen hierbij een belangrijke rol.
De activiteiten van bij- en nascholing en de arbeidsbemiddeling zijn de laatste jaren geprofessionaliseerd door respectievelijk Trainingen & Cursussen en ECO-job.

Nu behartigt de VVA nog steeds de belangen van de afgestudeerden van Van Hall Larenstein, Netwerkschool Helicon en haar voorgangers. Een mix van jong en oud. Het bestuur van de VVA Larenstein bestaat uit 4 vrijwilligers. Naast de vele vrijwilligers, werken er nu twee vaste medewerkers op het VVA Bureau.